Flamtron d.o.o.

Veći font Resetiraj Manji font

Solarna priprema tople vode

Prosječni građanin potroši dnevno oko 200-300 litara pitke vode, od čega u prosjeku od 40 do 80 litara otpada na potrošnu toplu vodu temperature od 40°C do 60°C, koja se uglavnom koristi za održavanje osobne higijene i pranje posuđa.

Na pripremu potrošne tople vode (PTV) u prosječnom kućanstvu u kontinentalnom dijelu RH otpada otprilike 20% ukupne godišnje potrošnje toplinske energije, dok se ostatak troši na grijanje prostora (oko 73%) i kuhanje (oko 7%). U primorskim dijelovima, udio energije za pripremu PTV-a još je i veći. U sezoni bez grijanja, priprema potrošne tople vode predstavlja pojedinačno najveći izdatak za energiju jednog kućanstva, bez obzira koji se energent koristi. Učinkovita priprema i korištenje potrošne tople vode može stoga znatno utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energiju u kućanstvu.

Značajan potencijal uštede nudi solarna priprema tople vode. Tako solarni kolektori u spoju sa spremnikom tople vode na našoj geografskoj širini u ljetnim mjesecima nude interesantnu alternativu pogonu s kotlom za grijanje. Štoviše u prijelaznim periodima solarna podrška grijanju prostora često ostavlja kotao isključen.

Za razliku od solarnih panela koji proizvode električnu energiju, solarni kolektori proizvode toplinsku energiju. Solarni kolektori najšešće se koriste za pripremu tople vode i dogrijavanje vode u sustavu grijanja. Razlikuju se dvije izvedbe solarnih kolektora: cijevni vakuumski kolektor i pločasti kolektor.

Ugradnja solarnog sustava za pripremu tople vode (PTV) isplativa je investicija jer smanjuje potrošnju energije koja je svakim danom sve skuplja. Dodatan razlog zašto je isplativo ugraditi solarne kolektore je otkupna cijena električne energije koja se prema novom tarifnom sustavu povećava do 20% ugradnjom solarnih kolektora uz fotonaponsku elektranu.

Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Pravilnikom iz 2012 propisani su uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Pravilnik se nalazi ispod u PDF datoteci.

pravilnik_o_stjecanju_statusa_pp.pdf

 

Koraci u proceduri stjecanja statusa povlaštenog proizvođača:

 • Izrada idejnog elektrotehničkog projekta (izrađenog od strane ovlaštenog inženjera), ishođenje prethodne elektroenergetske suglasnosti, predaja zahtjeva HEP-u.,potpisivanje ugovora o priključenju i ugovora o otkupu električne energije (potpisuje sa HROTE-om [Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.] na 14 godina), dobivanje rješenja o stjecanju Statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.

 • Dogovaranje financiranja, izgradnja solarne elektrane od strane ovlaštenog instalatera, ispitivanje instalacije, pokusni rad elektrane i konačna aktivacija ugovora o otkupu električne energije.

 

U PDF datoteci ispod donosimo cijeli vodič kroz zakonodavni okvir i proceduru za proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana koje spadaju pod jednostavne građevine.

KRATKI VODIČ.pdf

 

Ostali dokumenti u kojima se nalaze najvažniji Zakoni, Pravilnici i Tarifni sustavi koji reguliraju područje obnovljivih izvora energije nalaze se u PDF datotekama ispod.

Izrada fotonaponske elektrane

 

Ostvarit ćemo projekt fotonaponske elektrane prema najboljim rješenjima tako da se pobrinemo za:

 • Adekvatnu opremu visoke kvalitete a pristupačne cijene

 • Proučit ćemo, izračunat i dostaviti vam rezultate prinosa električne energije na godišnjoj razini

 • Pribavit ćemo vam potrebnu dokumentaciju i dozvole (HEP, HROTE)

Izrada fotonaponske elektrane (FNE) prema sistemu "ključ u ruke" znači da kompletan posao izrade i puštanja u pogon prepuštate tvrtki Flamtron d.o.o. i njenim ljudima. Odredit ćemo procjenu prinosa električne energije na vašoj lokaciji (Wh/m2) i pomoći vam odabrati sustav prilagođen vašim potrebama. Visoko kvalificirani zaposlenici izradit će vam projekt prema svim zakonom propisanim standardima i ishodit vam sve potrebne dozvole.

Oprema koju instaliramo jamči vam izvrstan priljev energenata iz sunčeve energije. Osim proizvodnje električne energije iz fotonaponskih sustava, nudimo i kućno grijanje te grijanje vode.

Moduli visoke kvalitete nose certifikat sa tvorničkim jamstvom prinosa električne energije u iznosu 100% - 90% prvih 10 godina te prinos do 81,4% nazivnog prinosa energije u narednih 15 godina.

Isporučujemo vam izmjenjivač (inverter) sa jamstvom 5 godina

Također isporučujemo i instaliramo potrebne nosače za module (krovne i samostajaće) te potrebne kablove za povezivanje modula kao i razvodne ormariće sa potrebnom zaštitnom opremom.

Osim pri instalaciji tehničkih dijelova elektrane, stojimo na raspolaganju za svako pitanje vezano uz rad ili podešavanje sustava vašim potrebama.

Idejni projekt i plan solarne elektrane

Idejni projekt je rezultat usklađivanja vaših želja s mogućim rješenjima. Napravit ćemo vam:

 • analizu potencijala sunčevog zračenja,

 • tehnički opis projektiranog postrojenja,

 • procjena godišnje mogućnosti proizvodnje električne energije,

 • priprema potrebnih ugovora, dokumenata i ispunjavanje zahtjeva za HEP na osnovu kojeg se dobija prethodna elektroenergetska suglasnost,

 • ugovor o priključenju od HEP-a,

 • ugovor o otkupu električne energije od HROTE-a,

 • ocjenu vrijednosti investicije i doba povratka investicije prema trenutno važećem tarifnom sustavu za obnovljive izvore energije.

Razlozi za kupnju solarnih sustava?

 

 • Financijski razlozi – Zahvaljujući državnim subvencijama, ali i tehnološkom razvoju, ulaganje u solarne sustave omogućava Vam da ste manje ovisni o cijenama distributera električne energije. Zbog toga se vrijednost Vaše nekretnine povećava. Investicija u solarne sustave je isplativa na duže staze.

 • Briga za okoliš – Za razliku od klasičnih energenata koji proizvode smog, čađu, emisije ugljikovih oksida, te ostale stakleničke plinove, ugradnjom solarnih panela čuvamo okoliš.

 • Pouzdana i sigurna električna energija – Naši solarni sustavi imaju jamstvo na 20 godina, i odlikuje ih visoka pouzdanost, trajnost, otpornost na najjače vjetrove i tuče, te pouzdanost izvora električne energije.

 • Energetska neovisnost – Proizvodnjom električne energije dobivate besplatnu energiju direktno iz Sunca, te ne ovisite o promjenama cijena koje određuju distributeri električne energije. To je naročito važno kada ta cijena povećava.