Flamtron d.o.o.

Veći font Resetiraj Manji font

Kako rade solarne elektrane

 

Besplatna energija koju naše sunce daje svaki dan, omogućava Vam da prodajom električne energije distributeru električne energije zaradite. Za predanu struju dobiti ćete odgovarajuću naknadu propisanu zakonom o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora Republike Hrvatske.

Elementi solarne elektrane su:

 1. Fotonaponski (solarni) moduli.

  Solarni moduli nastaju spajanjem ćelija u seriju ili paralelu, svakako serijski spojeni moduli daju puno viši napon. Nakon toga se uklapaju u Ethyl-Viniyl-Acetat i ugrađuju u aluminijske ili čelične okvire i prekrivaju transparentnim staklom sa prednje strane. Jamstvo proizvođača očituje se u trajanju jamstva za module od 10-25 godina.

 2. Fotonaponske (solarne) ćelije izrađene u više tehnologija.

  Solarne ćelije dijelimo na tri vrste prema vrsti kristala koji se koristi:

  monokristalnepolikristalneamorfne
  Mogu pretvoriti 1000 W/m2 sunčevog zračenja u 140 W električne energije s površinom ćelija od 1 m2 Mogu pretvoriti 1000 W/m2 sunčevog zračenja u 130 W električne energije s površinom ćelija od 1 m2 Mogu pretvoriti 1000 W/m2 sunčevog zračenja u 50 W električne energije s površinom ćelija od 1 m2
  Relativno visoki stupanj iskoristivosti

  Proizvodnja ovih ćelija je ekonomski efikasnija u odnosu na monokristalne.

   

  Iskoristivost ovih ćelija je puno niža u usporedbi s drugim tipovima ćelija. Prvenstveno se koristi u opremi gdje je potrebna mala snaga (satovi, džepna računala) ili kao element fasade.
 3. Inverteri (mrežni pretvarači).

  Pretvaraju proizvedenu istosmjernu struju u izmjeničnu struju. Samo se izmjenična struja može predati mreži.

 4. Priključno mjesto.

  Solarne elektrane trebaju priključno mjesto sa mjernim uređajem prema standardima HEP-a. Dobivena izmjenična struja proizvedena u solarnoj elektrani predaje se mreži.