Autonomni ili samostalni fotonaponski sustavi

Flamtron d.o.o.

Veći font Resetiraj Manji font

Autonomni ili samostalni fotonaponski sustavi

 

Solarni fotonaponski (FN) sustavi koji nisu priključeni na mrežu (engl. offgrid) često se nazivaju i samostalnim sustavima (engl. stand-alone systems), a mogu biti sa ili bez pohrane energije, i hibridni sustavi koji mogu biti s vjetroagregatom, kogeneracijom, gorivnim člancima ili dizelskim generatorom.

Temeljne komponente samostalnoga fotonaponskog sustava:

  1. fotonaponski moduli (obično spojeni paralelno ili serijski-paralelno).

  2. regulator punjenja.

  3. akumulator.

  4. trošila.

  5. izmjenjivač (ako trošila rade na izmjeničnu struju).

 

 Za takav fotonaponski sustav, koji se sastoji od gore navedenih komponenata karakteristična su dva osnovna procesa:

  1. pretvorba sunčeva zračenja, odnosno svjetlosne energije u električnu.

  2. pretvorba električne energije u kemijsku i, obrnuto, kemijske u električnu.