Flamtron d.o.o.

Veći font Resetiraj Manji font

Tracking fotonaponski sustavi

 

U novije vrijeme tehnički su se usavršile visoko učinkovite solarne ćelije, tzv. Koncentrirajuće solarne ćelije. Obično se ugrađuju na fotonaponske sustave koji prate kretanje Sunca (engl. Tracking System).

Ta kretanja mogu biti izvedena na nekoliko različitih načina:

 1. jednoosna rotacija po vertikalnoj osi:

Moduli su montirani tako da rotiraju u odnosu na horizontalnu os (0-90), sjever-jug.

 1. dvoosna rotacija:

Moduli su montirani na sustav koji može pomicati module u smjeru istok-zapad i mijenjati kut nagiba modula u odnosu na horizontalu, tako da će moduli uvijek biti optimalno okrenuti prema Suncu.

Stupanj je djelovanja tih ćelija oko 35 %, a modula oko 25 %. Bilježi se znatan porast ugradnje fotonaponskih sustava koji prate kretanje Sunca (engl. Tracking) i koji imaju module od optičkih koncentrirajućih sustava CPV.

Također sustavi koji prate kretanje Sunca, tracking sustavi, mogu imati module od standardnih monokristalnih ili polukristalnih silicijevih solarnih ćelija ili tankog filma.

 

Mrežni fotonaponski sustavi

 

Mrežni FN sustavi koriste javnu mrežu kao spremnik i ne trebaju akumulatore, već u takozvanom interaktivnom režimu viškove danju za sunčanog vremena predaju mreži, a noću i u uvjetima manje insolacije iz mreže se pokrivaju manjkovi.

Spajaju se preko izmjenjivača na distribucijsku mrežu i sami proizvode istosmjernu struju koju treba naknadno pretvoriti u izmjenični napon mrežne frekvencije kako bi napajali trošila ili radili paralelno s elektroenergetskom mrežom.

Spajanje s mrežom može se oblikovati na dva načina:

 1. Izlazna struja iz sustava služi za snabdijevanje potrošača u kućanstvu, a proizvedeni višak se mjeri i daje u mrežu.

 2. FN sustav se nakon izmjenjivača i mjernog brojila direktno spaja na mrežu, tj. sva proizvedena električna energija se daje u mrežu, a potrošač se napaja preko drugog voda koji ima svoje brojilo. Ovaj način je povoljniji za potrošače obzirom da se proizvodnja iz FN sustava financijski potiče, pa se tako može više zaraditi puštajući svu električnu energiju u mrežu.

Autonomni ili samostalni fotonaponski sustavi

 

Solarni fotonaponski (FN) sustavi koji nisu priključeni na mrežu (engl. offgrid) često se nazivaju i samostalnim sustavima (engl. stand-alone systems), a mogu biti sa ili bez pohrane energije, i hibridni sustavi koji mogu biti s vjetroagregatom, kogeneracijom, gorivnim člancima ili dizelskim generatorom.

Temeljne komponente samostalnoga fotonaponskog sustava:

 1. fotonaponski moduli (obično spojeni paralelno ili serijski-paralelno).

 2. regulator punjenja.

 3. akumulator.

 4. trošila.

 5. izmjenjivač (ako trošila rade na izmjeničnu struju).

 

Pročitajte više o temi Autonomni ili samostalni fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi

 

Fotonaponski sustavi pretvaraju pomoću fotonaponskog efekta Sunčevu energiju u električnu, a postavljaju se na južnoj strani, pod optimalnim godišnjim kutem insolacije za pojedinu regiju. Fotonaponski sustav može napajati istosmjerna trošila, a ako dodamo izmjenivač može napajati izmjenična trošila.

Fotonaponski sustavi se mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe. Prva grupa su takozvani samostalni ili otočni sustavi u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore. Druga su, danas sve rasprostranjeniji i suvremeniji, mrežni sustavi, koji proizvedenu električnu energiju predaju u elektroenergetski sustav.

Elemente fotonaponskog sunčevog sustava najvećim dijelom određuju karakteristike građevine (položaj, orijentacija, dimenzije) na kojoj će sustav biti ugrađen. Što se tiče položaja, prvo uzimamo u obzir ima li u blizini izgrađen elektroenergetski sustav. Ako ona nije izgrađen, ili je priključna točka uglavnom daleko, a time priključak skup, tada možemo razmotriti izgradnju otočnog sustava, čije troškove možemo usporediti s troškovima priključka na električnu mrežu. Ukoliko su ti troškovi slični, ili je otočni sustav čak malo skuplji od priključka na električnu mrežu, izgradnja se isplati jer će proizvedena električna energija biti besplatna.

U naseljenim mjestima električna mreža je svugdje izgrađena. Na tim lokacijama moguće je izgraditi mrežni sustav, jer su zakonski oviri za tu mogućnost stvoreni. Tada još uvijek imamo mogućnost izbora otočnog sustava, ali u ovom slučaju su znatne ekonomske prednosti na strani mrežnih sustava.

Prednosti fotonaponskih sustava

 • Ne postoji potreba za priključkom na električnu mrežu, što je dobro za objekte koji su udaljeni od električne mreže.

 • Fotonaponski sustav nam omogućava da ne moramo plaćati energent, već ga sami proizvodimo. Energija Sunca je besplatna i dostupna, a višak energije možemo spremiti u akumulatore.

 • Automatizacija fotonaponskih sustava omogućava pokretanje na daljinu (npr. pomoću mobilnog telefona)