Flamtron d.o.o.

Veći font Resetiraj Manji font

Moduli - odluka o poništenju

Datum: 02.12.2014.                                       

 

ODLUKA O PONIŠTENJU

Ev. br. OP-01/12-14

1.      Naziv, sjedište i podaci o naručitelju:

FLAMTRON d.o.o., Ulica kralja Petra Krešimira IV br. 1, 44320 Kutina, Republika Hrvatska
MB: 01044419, OIB: 57903066772, Telefon: +38544630220, Faks: +38544630220,
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., WEB: www.flamtron.hr

2.      Predmet nabave za koji se donosi Odluka o poništenju

Poništava se otvoreni postupak nabave naručitelja FLAMTRON d.o.o., Ulica kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 44320 Kutina, Republika Hrvatska, OIB:57903066772 (u daljnjem tekstu: naručitelj) objavljen dana 17.10.2014. u oglasnom dijelu Narodnih novina Republike Hrvatske br. 122 za predmet nabave: Nabava fotonaponskih polikristalnih modula za potrebe izgradnje Fotonaponske elektrane Županja.

3.      Obrazloženje razloga poništenja

Nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda.

 

Slijedom navedenog Odbor za nabavu imenovan od strane pravnog zastupnika tvrtke Flamtron d.o.o. donosi Odluku o poništenju otvorenog postupka nabave: Nabava fotonaponskih polikristalnih modula za potrebe izgradnje Fotonaponske elektrane Županja.

4.      Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana objave Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku naručitelju, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje Žalitelja.

Žalba se dostavlja naručitelju Flamtron d.o.o. na adresu sjedišta: Ulica kralja Petra Krešimira IV br. 1, 44320 Kutina, Republika Hrvatska.

Pravodobnost žalbe utvrđuje naručitelj.

Naručitelj će odgovoriti na žalbu u roku od 10 kalendarskih dana od dana zaprimanja žalbe.

Ako je Žalitelj nezadovoljan odgovorom na žalbu, može pokrenuti odgovarajući sudski postupak. Podnošenje tužbe ili pokretanja sudskog postupka ne odlaže okončanje predmetnog postupka javne nabave.

5.      Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na internetskoj stranici naručitelja.

 

 

                                                                                                           Direktor :

 

                                                                                                          Anto Marković, dipl. ing.

                                                                                                            

Obavijest o nabavi - Inverteri

 

NABAVA SOLARNIH IZMJENJIVAČA

Opći podaci

Podaci o Naručitelju:

Naručitelj: Flamtron d.o.o
Adresa: A.Hebranga 20, 44320 Kutina
OIB: 57903066772
WEB: www.flamtron.hr/
Tel/Fax: +38544630220
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Opis predmeta nabave i osnovne informacije o tehničkim pojedinostima

Nabava solarnih pretvarača/izmjenjivača s trofaznim spojem na niskonaponsku električnu mrežu 0.4 KV za potrebe izgradnje fotonaponske elektrane Županja.

Rok za predaju ponuda ili zahtjeva za sudjelovanjem

Datum: 20/08/2014 (dd/mm/gggg)
Vrijeme: 10:00h

Adresa za dodatne informacije

Služba za kontakt: Odjel za nabavu
Kontakt osoba: Vlatko Grabovica, mag. inf.
Elektronički adresa pristup podacima: (URL) http://flamtron.hr/solar/index.php/hr/javna-nabava/inverteri
Elektronička pošta za dodatna pitanja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preuzimanje tenderske dokumentacije

Preuzimanje tenderske dokumentacije se ne naplaćuje. Potrebno je poslati zahtjev preko službenog obrasca Vaše tvrtke na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,na navedeni broj faksa ili preporučenom poštom na navedenu adresu.

Obavijest o nabavi - Trackeri

 

NABAVA SUSTAVA ZA ZAKRETANJE

Opći podaci

Podaci o Naručitelju:

Naručitelj: Flamtron d.o.o
Adresa: A.Hebranga 20, 44320 Kutina
OIB: 57903066772
WEB: www.flamtron.hr/
Tel. / Fax.: +38544630220
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osnovne informacije o tehničkim pojedinostima predmeta nabave

Opis predmeta nabave

Nabava nosive aluminijsko čelične konstrukcije za montažu fotonaponskih modula sa sustavom za zakretanje po horizonatnoj osi i sustavom upravljanja zakretnog mehanizma za potrebe izgradnje fotonaponske elektrane Županja.

Rok za predaju ponuda ili zahtjeva za sudjelovanjem

Datum: 18/07/2014 (dd/mm/gggg)
Vrijeme: 10:00h

Adresa za dodatne informacije

Služba za kontakt: Odjel za nabavu
Kontakt osoba: Vlatko Grabovica, mag. inf.
Elektronička adresa pristup podacima: (URL) http://flamtron.hr/solar/index.php/hr/javna-nabava/trackeri
Elektronička pošta za dodatna pitanja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preuzimanje tenderske dokumentacije

Preuzimanje tenderske dokumentacije se ne naplaćuje. Potrebno je poslati zahtjev preko službenog obrasca Vaše tvrtke na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest o nabavi - Moduli

 

Nabava fotonaponskih (FN) modula

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju:

Naručitelj: Flamtron d.o.o
Adresa: Ulica kralja Petra Krešimira IV br. 1, 44320 Kutina
OIB: 57903066772
WEB: www.flamtron.hr/
Tel/Fax: +38544630220
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web-stranica na kojoj su dostupne informacije za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje: http://flamtron.hr/solar/index.php/hr/javna-nabava

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba: Vlatko Grabovica, mag. inf.
Telefon/telefaks: +385 (0)44 630-220
E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

 2.1. Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak za naručitelja koji nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Nabava se provodi na temelju »Zajedničkih nacionalnih pravila« (www.strukturnifondovi.hr), Prilog 7, Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

CPV Oznaka: 09331200-0 Solarni fotonaponski moduli

 2.2. Opis predmeta nabave

Predmet javnog nadmetanja je nabava (kupnja i isporuka) fotonaponskih (FN) modula temeljenih na polikristalnoj tehnologiji za potrebe izgradnje fotonaponske elektrane Županja ukupnog kapaciteta 1.296 kilowatt – peak (kWp).

2.3. Količina predmeta nabave

Količina je točna.

PredmetNazivKoličinaJedinica mjere
1. Fotonaponski moduli 4456 kom.

2.4. Preuzimanje natječajne dokumentacije

Preuzimanje natječajne dokumentacije se ne naplaćuje. Potrebno je poslati zahtjev za preuzimanjem natječajne dokumentacije na službenom obrascu tvrtke ponuđača na e-adresu, telefaks ili preporučenom poštom na adresu sjedišta tvrtke Flamtron d.o.o. navedenima u točki 1.1. ove obavijesti.

2.5. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponuda se dostavlja isključivo u zatvorenoj omotnici te ju naručitelj mora zaprimiti na adresi sjedišta naručitelja navedenoj u točki 1.1. ove obavijesti, najkasnije 25. 05. 2015. do 10 sati.

Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene vraćene ponuditelju.

Obavijest o nabavi - Građevinski radovi

 

NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Opći podaci

Podaci o Naručitelju:

Naručitelj: Flamtron d.o.o
Adresa: A.Hebranga 20, 44320 Kutina
OIB: 57903066772
WEB: www.flamtron.hr/
Tel. / Fax.: +38544630220
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osnovne informacije o tehničkim pojedinostima predmeta nabave

Opis predmeta nabave

Izvođenje građevinskih radova fotonaponske elektrane Županja snage 1 MW

Rok za predaju ponuda ili zahtjeva za sudjelovanjem

Datum: 28/07/2014
Vrijeme: 10:00h

Adresa za dodatne informacije

Služba za kontakt: Odjel za nabavu
Kontakt osoba: Vlatko Grabovica, mag. inf.
Elektronička adresa pristup podacima: (URL) http://flamtron.hr/solar/index.php/hr/javna-nabava/gradevinski-radovi
Elektronička pošta za dodatna pitanja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preuzimanje tenderske dokumentacije

Preuzimanje tenderske dokumentacije se ne naplaćuje. Potrebno je poslati zahtjev preko službenog obrasca Vaše tvrtke na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.