Solarna priprema tople vode

Prosječni građanin potroši dnevno oko 200-300 litara pitke vode, od čega u prosjeku od 40 do 80 litara otpada na potrošnu toplu vodu temperature od 40°C do 60°C, koja se uglavnom koristi za održavanje osobne higijene i pranje posuđa.

Na pripremu potrošne tople vode (PTV) u prosječnom kućanstvu u kontinentalnom dijelu RH otpada otprilike 20% ukupne godišnje potrošnje toplinske energije, dok se ostatak troši na grijanje prostora (oko 73%) i kuhanje (oko 7%). U primorskim dijelovima, udio energije za pripremu PTV-a još je i veći. U sezoni bez grijanja, priprema potrošne tople vode predstavlja pojedinačno najveći izdatak za energiju jednog kućanstva, bez obzira koji se energent koristi. Učinkovita priprema i korištenje potrošne tople vode može stoga znatno utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energiju u kućanstvu.

Značajan potencijal uštede nudi solarna priprema tople vode. Tako solarni kolektori u spoju sa spremnikom tople vode na našoj geografskoj širini u ljetnim mjesecima nude interesantnu alternativu pogonu s kotlom za grijanje. Štoviše u prijelaznim periodima solarna podrška grijanju prostora često ostavlja kotao isključen.

Za razliku od solarnih panela koji proizvode električnu energiju, solarni kolektori proizvode toplinsku energiju. Solarni kolektori najšešće se koriste za pripremu tople vode i dogrijavanje vode u sustavu grijanja. Razlikuju se dvije izvedbe solarnih kolektora: cijevni vakuumski kolektor i pločasti kolektor.

Ugradnja solarnog sustava za pripremu tople vode (PTV) isplativa je investicija jer smanjuje potrošnju energije koja je svakim danom sve skuplja. Dodatan razlog zašto je isplativo ugraditi solarne kolektore je otkupna cijena električne energije koja se prema novom tarifnom sustavu povećava do 20% ugradnjom solarnih kolektora uz fotonaponsku elektranu.