Procesna industrija Obnovljivi izvori energije english

Poduzetnički impuls 2014


Flamtron d.o.o. ostvario je bespovratna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, dodijeljena od strane HAMAG-BICRO-a.

Flamtron d.o.o.


POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA


FLAMTRON d.o.o. obvezuje se pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost zaposlenih radnika.


Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim i ostalim zahtjevima.


Za FLAMTRON d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u pružanju usluga obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.


Odnosi s kupcima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost.


Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.


U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, razvijat ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.


FLAMTRON d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinut ćemo se da što manje zagađujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti.


FLAMTRON d.o.o. će primjenom zahtjeva vezanih za zdravlja i sigurnosti iz norme OHSAS 18001:2007 i SCC i kontinuirano raditi na sprečavanju nesreća, sprečavanju profesionalnih bolesti, sprečavanju rizika za zdravlje povezanih uz posao, sprečavanju ekološke i fizičke štete, kontinuiranom poboljšanju HSE standarda te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime tvrtke.


Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 i SCC zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.


Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.


Periodična provjera politike osiguravati će njenu trajnu primjerenost.


Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime FLAMTRON d.o.o.


U Kutini, 01.12.2017.


Direktor:


Anto Marković


Procesna industrija Obnovljivi izvori energije
Procesna industrija Obnovljivi izvori energije

Operativni program regionalna konkurentnost 2007. - 2013.


"Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća"